آدرس ساختمان مرکزی: میدان طالقانی - بلوار تعاون  -خیابان فرهنگ - روبروی تربیت 2- ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

شماره تلفن سازمان: 35846-026  

شماره نمابر سازمان:32540017_026

کدپستی : 3149779311

آدرس ساختمان شماره 2 (آموزش): بلوار شهدای دانش آموز - خیابان انوشیروان شرقی- نبش مهر 4- ساختمان شماره 2 سازمان ( ساختمان آموزش)

شماره تلفن آموزش: 32708294- 32717613

شماره نمابر آموزش:32742977_026پست الکترونیکی سازمان:  info@alborz-nezam.ir


ارسال پيام براي بخش های مختلف سايت
پاسخ پيام شما از طريق ايميل به شما داده خواهد شد
نام شما: * 
آدرس پست الکترونیکي:  
پيام شما مربوط است به:
عنوان یا موضوع: *  
متن ارسالی:  

حساس به حروف کوچک و بزرگ
کد امنیتي: *