عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
چهارشنبه 3 بهمن 1397 | 11:46

کد خبر : 4995

  • تاریخ انتشار :

  • 1397/03/23

تعداد بازدید : 3193 بار

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه تابستان سال 97 – جهاد دانشگاهی استان البرز

1397/03/23

ندارد

*  برای مشاهده برنامه  دوره های  ورود به حرفه  اجرا  -  رشته عمران و معماری – گروه دوم کلیک نمایید

*  برای مشاهده برنامه  دوره های  ورود به حرفه  اجرا  -  رشته عمران و معماری – گروه سوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  اجرا  (3به2) و (2به1)  رشته عمران و معماری - گروه دوم کلیک نمایید
* برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  اجرا  (3به2) و (2به1)  رشته عمران و معماری - گروه سوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت (3به2)  –رشته عمران  - گروه سوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت (3به2)  –رشته عمران  - گروه چهارم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت (3به2)  –رشته عمران  - گروه پنجم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت (2به1)  –رشته عمران  - گروه اول کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت (2به1)  –رشته عمران  - گروه دوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت و طراحی (3به2)  –  رشته برق - گروه دوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت و طراحی (2به1)  –  رشته برق - گروه اول کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت و طراحی (3به2)  –  رشته مکانیک  - گروه دوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت و طراحی (3به2)  –  رشته معماری - گروه دوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت و طراحی (3به2)  –  رشته معماری - گروه سوم کلیک نمایید
*  برای مشاهده برنامه  دوره های ارتقاء پایه  نظارت و طراحی (2به1)  –  رشته معماری - گروه اول کلیک نمایید

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی