عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 27 شهریور 1400 | 18:59

کد خبر : 2752

  • تاریخ انتشار :

  • 1396/06/19

تعداد بازدید : 2669 بار

نکات حقوقی در رابطه با ناظران حقیقی (1)

1396/06/19

ندارد

نکات حقوقی در رابطه با ناظران حقیقی (1)


مطابق بند 14_4_6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:

 در صورتیکه نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرار داد داشته باشد، ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرار داد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرار داد با صاحب کار و ناظران را نماید.سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرار داد می نماید.

 در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرار داد از تمدید قرار داد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرار داد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود ، نخواهد داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود.

بدیهی است مسوولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتیکه صاحب کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی