برنامه دیدارعمومی هفتگی ریاست سازمان با اعضا و مراجعان محترم
1397/08/23

هر سه شنبه ریاست سازمان در برنامه دیدارعمومی میزبان اعضا و مراجعان محترم سازمان خواهد بود.

ادامه مطلب
پیام ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در آغاز دوره چهارم
1397/08/15

نگاه نقادانه اعضای دلسوز، منجر به تغییر و تحول خواهد گردید

ادامه مطلب
مراسم اعطای اعتبارنامه اعضای منتخب هیات مدیره دوره چهارم سازمان برگزار شد
1397/08/06

در مراسمی روز شنبه 5 آبان ماه 97 در محل سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اعتبار نامه هیات مدیره دوره چهارم سازمان به ایشان اعطا شد

ادامه مطلب