عضو جدید هیات مدیره سازمان معرفی شد
1399/10/29

مهندس غفور نصیرپور به عنوان عضو جدید هیات مدیره سازمان معرفی شد

ادامه مطلب
اطلاعیه/ به دستور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورسازمان از تاریخ 99/09/08 به مدت یک هفته تعطیل می باشد
1399/09/07

بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا ، دستور ریاست سازمان و مصوبه هیات مدیره استان

ادامه مطلب
اطلاعیه در خصوص روند کار سازمان در آذر ماه 1399
1399/09/01

از مورخ 1399/09/01 لغایت 1399/09/14 سازمان با ظرفیت حضوری یک سوم پرسنل ارایه خدمات خواهد نمود

ادامه مطلب