فراخوان ثبت نام مهندسان متقاضی فعالیت به عنوان رییس کارگاه
1398/06/24

اقدام به منظور تهیه بانک اطلاعاتی متقاضیان و طراحی زیر ساخت های لازم

ادامه مطلب
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به شبکه دولت متصل شد
1398/06/04

از این پس مکاتبات سازمان با ادارات استان و کشور از طریق شبکه ایمن دولت انجام می پذیرد

ادامه مطلب
اطلاعیه 2 ثبت نام بیمه تکمیلی درمان / مدارک مورد نیاز و طرح های 4 گانه پیشنهادی بیمه ایران
1398/06/02

اعضای محترم می توانند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ آغاز ثبت نام با انتخاب یکی از چهار طرح پیشنهادی «بیمه ایران»، نسبت به بیمه تکمیلی خود و اعضای خانواده درجه یک شان بدون زمان انتظار اقدام کنند

ادامه مطلب