گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 1402 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
1402/11/23
رییس سازمان با توجه به حوادث اتفاق افتاده در مجمع اخیر گزارش داد ادامه مطلب
برگزاری نشست کارگروه صدور پروانه های ساختمانی و فرآیند عملکرد سازمان نظام مهندسی در نهضت ملی مسکن
1402/11/03
مقرر شد کلیه قراردادهای خدمات مهندسی در همه بخش ها پیش از انعقاد قرارداد ، جهت کنترل صلاحیت و ظرفیت به سازمان ارسال شود ادامه مطلب
اطلاعیه/کلیه کارهای نظارتی تا سقف 20000 متر مربع در سامانه ارجاع مشترک قرار گرفتند
1402/11/02
کلیه مواردی که دارای شرایط خاص بوده و مورد تایید کارگروه کارهای بلاتکلیف قرار گرفته و تاکنون ناظران آن به مرجع صدور پروانه معرفی نشده اند نیز می بایست از طریق سامانه مذکور ارجاع گردند و کلیه تصمیمات در این خصوص لغو و بلا اثر می باشد ادامه مطلب
برگزاری اولین رویداد ملی دو سالانه «جایزه معماری شیخ بهایی»
1402/10/13
مهلت ارسال مدارک مرحله اول 12 بهمن ماه 1402 ادامه مطلب