سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت را دریافت کرد
1397/05/14

گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در گستره استانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز اعطا شد

ادامه مطلب
دیدار ریاست سازمان با خانواده معزز شهدای البرزی (شهدای خدمت و جهاد)
1396/12/05

دیدار با خانواده معزز جهادگر شهید مهندس امین آقاباباشیرازی و خانواده معزز شهید خدمت افسریکم کشتی محمد کاووسی تکاب

ادامه مطلب